XX Sesja Rady Gminy

Rozmiar tekstu:
Zamieszczamy porządek obrad XX Sesji Rady Gminy w Obrazowie w dniu 29 czerwca /poniedziałek/ 2020 roku o godz 900.

Informacja

Rozmiar tekstu:
Zamieszczamy zestawienie zmian w ustawie, uszeregowane według ich znaczenia dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy, wykonawców, starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) i wojewodów.
Treść zestawienia PDF [231 KB]

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Rozmiar tekstu:
Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Obrazów
1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego: 1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; 2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
8. 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Monika Smardz tel. 15 8365162

Pełna treść informacji wraz z załącznikiem PDF [246 KB]

Rekrutacja

Rozmiar tekstu:
rekrutacja

Problem suszy

Rozmiar tekstu:
susza1susza2susza3
 
28
września 2020 Imieniny obchodzą:
Marek, Wacław
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl