Pogoda

18.66°C

Obrazów, PL

Wilgotność: 46%
Wiatr: NNE 3.58 M/SEK

Międzynarodowy Rok ZDROWIA ROŚLIN 2020

Rozmiar tekstu:

Informacja

Rozmiar tekstu:

                                                                                             

 
Świetlica środowiskowa w Gminie Obrazów

 

Dzieci z terenu Gminy Obrazów po zajęciach szkolnych będą miały możliwość skorzystania z bogatego pakietu zajęć.

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina realizuje projekt pt. „Świetlica środowiskowa w ObrazowieInformacja o projekcieRegulamin rekrutacji


Formularz zgłoszeniowy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Rezygnacja z udziałuw projekcie

Informacja

Rozmiar tekstu:
31 stycznia w Obrazowie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia nowego wozu bojowego dla OSP Obrazów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Kryj, Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Grzegorz Socha, Krzysztof Tworek Wójt Gminy Obrazów, Teresa Szczudło Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Piwnik Starosta Sandomierski, poczty sztandarowe i druhowie OSP z terenu Gminy Obrazów.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi Państwowej na maszt.
Ważnym momentem było uroczyste wręczenie aktu przekazania oraz poświęcenie nowego samochodu.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na spotkanie noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy Obrazów. Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją i noc

FOTO:
https://photos.app.goo.gl/fi1g6HiNJmhfxUbX7

Ogłoszenie

Rozmiar tekstu: