Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:

Wójt Gminy Obrazów informuje , że rolnicy którzy będą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego winni kompletować rachunki z zakupionego paliwa (ON) za okres od 01.08.2016 do 31.01.2017 r.
Rolnik otrzymuje zwrot podatku w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż 86 litr na 1 ha użytków rolnych na rok.
Limit zwrotu w 2017 roku z 1 ha fizycznego wynosi 86,00 zł .

Wnioski wraz z wykazem załączonych faktur należy składać w okresie od 01.02.2017 do 28.02.2017r.

Druki wniosków są dostępne u sołtysów , w Urzędzie Gminy na stronie urzędu www.obrazow.pl (zakładka samorząd druki do pobrania).
Wydanie decyzji przyznającej zwrot nastąpi w okresie od 01-31 marca 2017r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego na rachunek rolnika nastąpi w okresie 01-30 kwietnia 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 14 lub pod nr. tel. 8365162 wew. 28.

WÓJT GMINY OBRAZÓW

„Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa”

Rozmiar tekstu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiet,
• osób po 50 roku życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowanych.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dotyczące zimowego utrzymania dróg

Rozmiar tekstu:

Wójt Gminy Obrazów przypomina, iż obowiązki dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Obrazów należą do:
– dla dróg krajowych – GDDKiA Oddział Kielce, Obwód Drogowy Sandomierz tel. 15 832 36 64
– dla dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu tel. 15 832 04 06
– dla dróg gminnych – Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie tel. 661 379 222 Pod powyższymi numerami telefonów można zgłaszać prośby o interwencję.
Drogi Krajowe:

• Nr 77 – Chwałki – Kleczanów,

• Nr 79 – Chwałki – Sucharzów,
Drogi powiatowe:

• Nr 0731T – Kleczanów – Kleczanów,

• Nr 0736T – Komorna – Kleczanów,

• Nr 0737T - Zdanów – Jugoszów,

• Nr 0738T – Głazów – Węgrce – Piekary - Bilcza,

• Nr 0739T – Kleczanów – Święcica - Zdanów,

• Nr 0740T - Głazów – Obrazów,

• Nr 0741T - Dębiany – Dębiany,

• Nr 0742T - Obrazów – Malice,

• Nr 0753T - Chwałki – Sucharzów,

• Nr 0777T - Świątniki – Świątniki,

• Nr 0782T - Obrazów – Świątniki.
Drogi gminne

Pozostałe wyżej nie wymienione drogi.

Informacja

Rozmiar tekstu:
Program 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kleczanowie w dniu 15 stycznia 2017r. Plakat PDF [499 KB]

Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Gmina Obrazów informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Obrazów .

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • OGŁOSZENIE
  Rozmiar tekstu:

     W    ZWIĄZKU   Z   WYSTĄPIENIEM DESZCZU NAWALNEGO
  W DNIACH 24 – 26.09.2015 r. URZĄD GMINY W OBRAZOWIE UPRZEJMIE PROSI ROLNIKÓW O ZGŁASZANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH W GOSPODARSTWACH  DO DNIA 08.10.2015 r. w Urzędzie Gminy w Obrazowie w godz. 7.30 – 15.30.

                                                                           Wójt Gminy Obrazów

                                                                           Krzysztof Tworek

  Uwaga: wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Obrazów oraz na stronie internetowej tut. Urzędu

 
21
sierpnia 2017 Imieniny obchodzą:
Joanna, Kazimiera, Franciszek
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 213 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl